ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι ακόλουθες πολιτικές εφαρμόζονται σε όλες τις Ιστοσελίδες που ανήκουν και χειρίζονται από την Εταιρεία. Οι όροι που περιέχονται στην παρούσα δεν προτίθενται να έρθουν σε σύγκρουση με τους Όρους χρήσης και τις Νομικές δηλώσεις. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας συγκρούεται με τους Όρους χρήσης και τις Νομικές δηλώσεις, οι τελευταίοι υπερισχύουν.
Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι οποιοδήποτε βίντεο, εικόνα ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο εσείς δημοσιεύετε στην Ιστοσελίδα γίνεται δημοσιευμένο περιεχόμενο και δεν θεωρείται προσωπικό στοιχείο και δεν υπάγεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.
Σε περίπτωση που τα προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των δεκατριών ετών δηλώνονται στα συστήματά μας και ως εκ τούτο συλλέγονται από τα συστήματά μας, η συλλογή τέτοιων στοιχείων δε θεωρείται σκόπιμη και από την Εταιρεία θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για διαγραφή τέτοιων στοιχείων, εκτός και αν πιστεύουμε ότι τέτοια συλλογή επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο.


ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Για να κάνουμε αυτή την Ιστοσελίδα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, θα συλλέγουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται ώστε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις με τις προτιμήσεις σας. Για να επιτευχθεί αυτό μπορεί να σας ζητήσουμε να κάνετε εγγραφή στην Ιστοσελίδα και να μας παρέχετε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία προτού σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε διαγωνισμό, να δημοσιεύσετε οποιοδήποτε σχόλιο ή με άλλο τρόπο να επισκεφτείτε ή να χρησιμοποιήσετε τα συγκεκριμένα σημεία της Ιστοσελίδας. Εάν επιλέξετε να μην κάνετε την εγγραφή, μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε σημεία της Ιστοσελίδας τα οποία απαιτούν προσωπικά στοιχεία. Οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από την Εταιρεία μέσω των μεθόδων που αναφέρονται στην παρούσα, ορίζονται ως εξής: Παρεχόμενες πληροφορίες: Οι προσωπικές πληροφορίες τις οποίες μας παρέχετε μπορούν να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη, κλπ., μεταξύ άλλων στοιχείων, ενώ χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, όπως κατά τη διάρκεια της εγγραφής, απαντώντας σε έρευνες, αναρτώντας πολυμέσα, δημοσιεύοντας σχόλια ή μηνύματα, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς, κατά την εγγραφή για ενημερωτικά δελτία ή άλλες λίστες ή συμμετέχοντας σε προώθηση. Επιπλέον, οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορούν να είναι σε μορφή συνήθειας ή δεδομένων τάση, όπως το ιστορικό χρήσης, δραστηριότητες στην Ιστοσελίδα ή παρόμοια. Φάροι ιστού: Ενώ βρίσκεστε στην Ιστοσελίδα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους Φάρους ιστού ή καθαρά αρχεία GIF ή παρόμοια χαρακτηριστικά. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν την παρακολούθηση του διαδικτυακών μοτίβων χρήσης των πελατών μας σε μη-προσωπικές συνθήκες. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους Φάρους ιστού σε ηλεκτρονικά μηνύματα τύπου HTML απεσταλμένα σε εσάς από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της προκειμένου να ελεγχθεί εάν διαβάστηκαν τα μηνύματα ή όχι.

Πληροφορίες Cookies: Μπορούμε να επιλέξουμε να στέλνουμε ένα ή περισσότερα cookies στον υπολογιστή σας τα οποία με μοναδικό τρόπο προσδιορίζουν τον περιηγητή ενώ βρίσκεστε στην Ιστοσελίδα προκειμένου να προσαρμόσουμε με το καλύτερο τρόπο την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα. Το «cookie» είναι η μικρή γραμμή κειμένου η οποία αποθηκεύεται με το περιηγητή σας για τήρηση αρχείων και μας βοηθάει να σας παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή σας ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στο βοηθητικό αρχείο του περιηγητή σας. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε όλα τα cookies στον υπολογιστή σας μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα σημεία της Ιστοσελίδας ή να μην είστε σε θέση να επωφεληθείτε συγκεκριμένες λειτουργίες διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα.

Πληροφορίες αρχείου σύνδεσης: Κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, οι διακομιστές μας αυτόματα καταγράφουν συγκεκριμένες πληροφορίες από το διακομιστή τον οποίο χρησιμοποιείτε εσείς, συμπεριλαμβανομένου τη διεύθυνση IP, τον τύπο περιηγητή που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες τις οποίες επισκέπτεστε και άλλα στοιχεία χρήσης διαθέσιμα στο διακομιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να βοηθήσουμε στη ανάλυση και διόρθωση τεχνικών προβλημάτων καθώς και να προστατέψουμε με τον καλύτερο τρόπο τον εξοπλισμό μας και των χρηστών μας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς τρίτους διαδικτυακούς τόπους, όπως banner και άλλα διαφημιστικά εργαλεία. Αυτές οι ιστοσελίδες και άλλοι διαφημιστές μπορούν να τοποθετούν τα cookies τους και να έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Οποιαδήποτε τέτοια πράξη και χρήση cookies από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός της Εταιρείας υπάγεται στις πολιτικές απορρήτου τρίτων και όχι στην πολιτική απορρήτου της. Η Ιστοσελίδα μπορεί επίσης να παρέχει συνδέσμους στις ιστοσελίδες τρίτων μέσω banner, pop-up ή άλλων μορφών διαφήμισης. Εάν ο σύνδεσμος σας οδηγεί στην ιστοσελίδα τρίτων, τέτοιες ιστοσελίδες δεν δεσμεύονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου ή οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές της Εταιρείας. Ως εκ τούτο, δε φέρνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πράξεις τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων. Εάν έχετε απορία ή αμφιβολία σχετικά με την ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε, πρέπει να εξετάστε την πολιτική απορρήτου και/ή τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εργαλείο ή λειτουργία διαθέσιμα στην ιστοσελίδα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Εταιρεία από καιρό σε καιρό μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από τους χρήστες της για να τους προωθήσει διαφημίσεις.

Οι εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιείτε ή λαμβάνετε από τη σελίδα μας μπορούν να περιέχουν συστήματα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων («DRMS») της Εταιρείας ή τρίτων. Τα DRMS παρέχουν ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ λογισμικού και τρίτων πλευρών και επιτρέπουν στους τρίτους να ενσωματώνουν ορισμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας στο λογισμικό. Συνήθως τα DRMS χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν τη διάδοση ή την πρόσβαση στο λογισμικό σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Αυτά τα DRMS υπάγονται στις δικές τους συμφωνίες και άδειες. Χρησιμοποιώντας αυτή την Ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια κανενός είδους λόγω χρήσης των DRMS συναλλαγών σας με τρίτους.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να επιτρέψει τη δημοσίευση απόψεων χρηστών, χώρους συνομιλίας, πίνακες ανακοινώσεων ή άλλες δημόσιες λειτουργίες και οτιδήποτε δημοσιεύεται σε τέτοιες σελίδες θα θεωρείται δημόσια πληροφορία διαθέσιμη σε άλλους χρήστες. Παρακαλείστε να μην περιλαμβάνετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε τέτοιες δημοσιεύσεις ή το ψευδώνυμό σας. Εάν το κάνετε, θεωρείται δημόσια πληροφορία. Όλες τέτοιες δημοσιεύσεις διέπονται από τους δικούς μας Όρους χρήσης.


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εκτός και αν επιλέξετε να μας επιτρέψετε να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, δε θα μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους εκτός από εκείνους οι οποίοι παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες και έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή διαθέτουν δικιά τους πολιτική προστασίας προσωπικών σας δεδομένων. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, είναι η δικιά σας απόφαση να μοιράζεστε τα προσωπικά σας στοιχεία μαζί μας ή όχι. Εάν επιλέγετε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα συνδέοντας με την ιστοσελίδα μας (π.χ. δημιουργώντας έναν λογαριασμό), αυτή η πράξη θα θεωρείται ως επιλογή να μοιράζεστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή αυτή. Παρακαλούμε διαβάστε τα παρακάτω για να ενημερωθείτε για την ακύρωση επιλογής. Ακόμη και αν δεν επιλέξατε να μας παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τρίτους για να αποκτήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας παρέχουν υπηρεσίες ή προϊόντα εκ μέρους μας, όπως παραλαβή και επεξεργασία παραγγελιών, ανάλυση χρήσης, κλπ. Η Εταιρεία είναι ελεύθερη από καιρό σε καιρό να διανέμει ή να χρησιμοποιεί μη-προσωπικά στοιχεία, όπως την ηλικία σας, διαδικτυακά μοτίβα χρήσης, επίπεδο μόρφωσης ή εισόδημα νοικοκυριού. Δε θα μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες με τρόπο που θα σας προσδιορίζει σαν άτομο εκτός και αν μας έχετε δώσει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τέτοια αποκάλυψη. Παρά οτιδήποτε αντίθετο, η Εταιρεία είναι ελεύθερη να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή αν καλόπιστα πιστεύουμε ότι τέτοια αποκάλυψη είναι απαραίτητη για (1) τη συμμόρφωση με το νόμο ή τη νόμιμη διαδικασία που εξυπηρετείται για μας, (2) την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας, ή (3) ως ενέργεια έκτακτης δράσης για προστασία ασφάλειας κάποιου.


ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αφού δημιουργήσετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα ή αλλιώς χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, και «επιλέξετε» να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να διαγραφείτε από την Ιστοσελίδα. Για να «ακυρώσετε την επιλογή», παρακαλούμε αποστείλετε μας ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της Ιστοσελίδας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ αποστολής του μηνύματος για ακύρωση επιλογής και επεξεργασίας του αιτήματος. Εκτιμούμε την υπομονή σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Διατηρούμε αρχεία των συνδέσεών μας, βάσεων δεδομένων και άλλων συστημάτων και στοιχείων για νομικούς σκοπούς, αποκατάσταση καταστροφών και άλλους λόγους. Αν ζητήσετε να διαγράψουμε τα στοιχεία σας από την ενεργή βάση δεδομένων μας, πρέπει να καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πιθανότητα κάποιες πληροφορίες να παραμείνουν αρχειοθετημένες μετά τη διαγραφή τους από την ενεργή βάση δεδομένων.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
Η Εταιρεία δε συλλέγει ή διατηρεί επί σκοπού προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 18 ετών. Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των δεκατριών ετών. Αν είστε κάτω των δεκατριών ετών σας ζητούμε να μην χρησιμοποιείτε ή περιηγείστε στην Ιστοσελίδα. Αν η Εταιρεία μάθει ότι έχει συλλέξει στοιχεία από κάποιον κάτω των δεκατριών ετών, τότε η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαγράψει τέτοια προσωπικά δεδομένα. Αν πιστεύετε ότι το παιδί σας μάς έχει παράσχει προσωπικά του/της στοιχεία, παρακαλούμε αποστείλετε μας γραπτό μήνυμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση ώστε να προβούμε σε διαγραφή τέτοιων στοιχείων.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Αν η Εταιρεία αποκτηθεί από άλλη ή συγχωνευθεί με άλλη, τότε η Εταιρεία έχει δικαίωμα σχετικά με την εν λόγω επιχειρηματική συναλλαγή να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τις πληροφορίες τις οποίες έχει συλλέξει από εσάς. Στη δυσάρεστη περίπτωση πτώχευσης, αφερεγγυότητας, αναδιοργάνωσης, ή εκχώρησης προς όφελος των πιστωτών, ή σε περίπτωση εφαρμογής νόμων ή ισότιμων αρχών που επηρεάζουν εν γένει τα δικαιώματα πιστωτών, μπορούμε να μην είμαστε σε θέση να ελέγχουμε τον τρόπο αντιμετώπισης, μεταφοράς ή χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ακατάλληλη διανομή ή χρήση.


ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Από καιρό σε καιρό η Εταιρεία μπορεί να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε αυτό το τμήμα της Ιστοσελίδας πιο συχνά ώστε να είστε ενήμερος για τους όρους της πρόσφατης έκδοσης της Πολιτικής απορρήτου. Αν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτή την Πολιτική απορρήτου και οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή της.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 4 STARS CASINO
Εάν επιθυμείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με την 4SC. Ανεξαρτήτως εάν έχετε απορίες, αμφιβολίες ή χρειάζεστε βοήθεια. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή άλλου είδους απορία μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 4stars@eagle-gaming.com

Η εμπορική επωνυμία 4 STARS CASINO, 4SC, ο τίτλος της ιστοσελίδας καθώς και του ηλεκτρονικού τομέα www.4starscasino.com είναι εγγεγραμμένοι στο όνομα της Soar Entertainment Ltd (reg. br. C65942), η επίσημη διεύθυνση της οποίας είναι 115A Valley Road, Level 5, Birkirkara, BKR 9024, Μάλτα. E-mail address: 4stars@eagle-gaming.com. Οποιαδήποτε νομική πληροφορία, άλλο έγγραφο ή απαιτούμενη/ επιτρεπόμενη επικοινωνία required με την 4SC θα θεωρείται δέοντος πραγματοποιηθείσα μόνο γραπτώς και έχοντας παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη επιστολή.