UVJETI POSLOVANJA

Ovo je pravno valjani sporazum između 4STARS CASINA, u nastavku naveden kao „4SC“ i Vas, u nastavku naveden kao „Vi“ ili „Korisnik“, pri pristupanju ili korištenju bilo koje aplikacije ili igre, nadalje navedeno kao „Usluga“ od strane pružatelja 4SC.
Uvjeti poslovanja ovog sporazuma reguliraju uporabu aplikacija i igara 4SC-a, korištenje web stranice, te usluga i sadržaja. Sporazum regulira vaš pristup i korištenje 4SC-a, uključujući sve podatke, igre, račune, multimediju, komentare i sve ostale informacije i/ili ostali sadržaj (kolektivno, „Sadržaj“) dostupan na ili kroz 4SC, u smislu pristupa Vas ili drugih Korisnika.
ELEKTRONSKIM PRISTUPOM NA 4SC I/ILI PRISTUPOM NA BILO KOJU PODATKOVNU ILI INTERAKTIVNU MULTIMEDIJSKU USLUGU KOJU PRUŽA 4SC, PRIHVAĆATE DA STE:

 • 1. PROČITALI I RAZUMJELI SVE UVJETE KORIŠTENJA I PRAVNE NAPOMENE SADRŽANE U OVIM UVJETIMA
 • 2. VEZANI SVIM UVJETIMA I PRAVNIM NAPOMENAMA
 • 3. ZAKONSKE STE DOBI KOJA VAM DOZVOLJAVA PRISTUP OVOM SADRŽAJU U VAŠOJ JURISDIKCIJI, ALI NI U KOJEM SLUČAJU MLAĐI OD 18 GODINA.

UKOLIKO NE ŽELITE ILI NE MOŽETE BITI VEZANI SVIM UVJETIMA POSLOVANJA SADRŽANIM OVDJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA PRETHODNO SPOMENUTE STAVKE, NE PRISTUPAJTE, PRETRAŽUJTE ILI KORISTITE 4SC ILI BILO KOJI SADRŽAJ. ŠTOVIŠE, 4SC NE MOŽE I NEĆE VAM PRUŽITI PRAVO ILI DOZVOLU ZA PRISTUP, PRETRAŽIVANJE ILI UPORABU 4SC ILI SADRŽAJA BEZ VAŠE VOLJE I SPOSOBNOSTI DA BUDETE VEZANI SVIM UVJETIMA POSLOVANJA SADRŽANIM OVDJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIĆENJA VEĆ SPOMENUTE STAVKE.
4SC zadržava pravo promjene ovih uvjeta prema vlastitoj diskreciji, u kojem slučaju je Korisnik vezan novim promjenama uvjeta. 4SC može suspendirati ili prekinuti rad svojih usluga ili aplikacija u bilo kojem trenutku, bez prethodnog upozorenja i odgovornosti. U slučaju Korisnikova kršenja ili nepridržavanja ovih uvjeta, 4SC zadržava pravo izdavanja upozorenja ili trenutnog gašenja Korisnikova računa, bez upozorenja.

Trgovačko ime 4STARS CASINO, 4SC, naziv web site-a kao i domena www.4starscasino.com su registrirani pod imenom BOMBA FUN LTD (reg. br. C65942), uredi registrirani pri Suite 4, 62/63 Morina Court, George Borg Oliver Street, St Julians STJ 1081 – Malta. E-mail adresa: 4stars@eagle-gaming.com. Svaka pravna obavijest , ostala dokumentacija ili komunikacija potrebna ili dozvoljena ovim uvjetima poslana 4SC-u smatrat će se službeno dostavljena isključivo ako je u pismenom obliku i dostavljena na gore navedenu adresu ovlaštenom dostavom.


PODACI O RAČUNU

Moguće je da prilikom stvaranja „Računa za Igru“ , a kako bi se stekli uvjeti za korištenje Usluge, ste odabrali lozinku radi pristupa ili da biste nam omogućili pristup podatcima o računu na društvenoj mreži.
Vi, Korisnik, ne možete zatražiti ili otvoriti račun ako vi niste budući korisnik istoga ili ako djelujete po uputstvu neke druge osobe: korištenje računa je individualno, osobno i neprenosivo, te nije dozvoljeno korištenje od strane treće osobe. Vi ste isključivo odgovorni u slučaju nastanka bilo kakve štete uzrokovane korištenjem vašeg računa od strane treće osobe. U slučaju da je došlo do nastanka takvog događaja, 4SC mora biti trenutno obaviješten i pružena sva pomoć u istrazi slučaja.
Vi morate razumjeti da ste isključivo Vi odgovorni za korištenje vašeg računa u slučaju da račun koristi maloljetnik, te sprečavanja korištenja usluga od strane osoba mlađih od 18 godina, te svih događaja nastalih uslijed toga, čineći sve potrebne korake u odnosu na to.
4SC zadržava pravo pristupa i otkrivanja bilo kakve vrste podataka potrebne radi bivanja u skladu sa zakonima, prevencijom, istragom ili nadzorom slučajeva prijevare, sigurnosti ili vezanih tehničkih problema, uz privrženost zaštiti vlasničkih prava i sigurnosti 4SC-a i njegovih Korisnika.
Uvjeti privatnosti: vi, Korisnik, prihvaćate da 4SC smije pristupiti vašim osobnim podacima i komunikacijama koje šaljete koristeći ovu uslugu ili otkriti ih u slučaju nacionalnog ili internacionalnog sudskog ili državnog zahtjeva.


LICENCA

Vi, Korisnik, pristajete da pristupom, pretraživanjem ili bilo kojim drugim korištenjem 4SC, 4SC i Sadržaj jesu i ostaju isključivo vlasništvo 4SC-a ili trećih pružatelja kada je to primjenjivo. Osim kada je izričito dozvoljeno od strane 4SC u pisanom obliku, Vi pristajete da vaša licenca za pristup, pretraživanje i/ili korištenje Sadržaja je ograničena isključivo na osobnu, opozivu, neekskluzivnu, neprenosivu licencu da (1) pristupate i pregledavate 4SC i Sadržaj, te da (ii) šaljete i preuzimate sav Sadržaj za vašu nekomercijalnu upotrebu (uz iznimku svake fiskalne ili monetarne nagrade pružene od strane 4SC), te da nije za preprodaju ili distribuciju dalje. Također pristajete da, u odnosu na bilo kakvo kopiranje Sadržaja koje vam je dozvoljeno slati, preuzimati, spremati i/ili snimati/ispisivati, reproducirati ćete i uključiti sva autorska prava i ostale vlasničke obavijesti u tom Sadržaju.
Ukoliko nije drugačije rečeno u pisanom obliku od strane 4SC, niti jedna licenca pružena ovdje ne dozvoljava Vam kopiranje, reprodukciju, promjenu, adaptaciju, prevođenje, distribuiranje, prijenos, preuzimanje, slanje, izlaganje, prodaju, najam, licenciranje, javno izvođenje, javno izlaganje, zrcaljenje, uokviravanje, vađenje, upakiravanje, stvaranje deriviranih radova, povratno istraživanje, dekompiliranje ili rastavljanje bilo kojeg aspekta 4SC i njegovog Sadržaja, bilo u cijelosti ili dijelom, na bilo koji način ili u bilo kojem obliku, bilo ručno ili automatski.
Vi, Korisnik, razumijete i prihvaćate da mi niti u kojem slučaju ne garantiramo da Vaša uporaba Usluge je zakonita u određenoj jurisdikciji i Vi ste isključivo odgovorni za osiguranje legalnosti vaših postupaka. U slučaju da korištenje usluge nije zakonito u vašoj lokalnoj jurisdikciji, morate se suzdržati od korištenja iste. 4SC zadržava pravo potpune suradnje sa vlastima radi bivanja u skladu sa zakonom.
Korisnik izuzima 4SC i njegove zaposlenike bilo kakve odgovornosti (zakonskih ili izvanzakonskih potraživanja, štete nastale zakonskim postupcima ili posljedicama mirenja, troškova itd.) vezane uz ilegalnu uporabu ove usluge ili iz bilo kakvog kršenja na njegovoj strani bilo kojeg od ovdje navedenih uvjeta


PONIŠTENJE RAČUNA

4SC može bez prethodnog upozorenja, suspendirati, poništiti, promijeniti ili ograničiti pristup usluzi vašem računu u slučaju čak i najmanje sumnje na kršenje ovih uvjeta sa Vaše strane ili u slučaju neovlaštenog ili nelegalnog korištenja iste. U takvom slučaju, možete izgubiti vaše pristupne podatke i bilo kakve koristi ili sadržaje dobivene i 4SC neće biti dužan kompenzirati Vas za bilo koji od koncepata.
4SC može jednostrano i u bilo kojem trenutku zatvoriti uslugu i suspendirati ili poništiti vaš račun, tako da više nemate pristup Sadržaju, bez ograničavanja prava 4SC-a da spremi backupove u sustav na neko vrijeme. Također zadržavamo pravo ne vraćanja vama bilo kakvih koristi koje ste imali od računa u trenutku njegova gašenja. Neće biti nikakve restitucije virtualnih dobara pretvornih u gotovinu ili bilo koje druge vrste naknade, te ćete Vi, Korisnik izgubiti bilo koju vrstu pristupa računa ili koristi povezanih sa istima.


KORISNIČKI SADRŽAJ

Sadržaji, aplikacije i igre unutar usluge smiju se samo ažurirati, mijenjati, micati, nadopunjavati ili uklanjati kao cjelina ili u dijelovima od strane 4SC-a, koji zadržava pravo (ali ne obvezu) poduzimanja takvih radnji. Korisnik omogućava 4SC-u da izdaje informacije vezane uz nadimke ili rezultate, tekstove, slike, fotografije ili bilo koju drugu vrstu sadržaja poslanu od strane Korisnika kroz usluge treće strane poput, ali ne ograničeno na, društvene mreže, Uslugu, kao i selekciju koja se tamo nalazi.
Vi ste isključivo odgovorni za sadržaj opisan iznad ili bilo kakav drugi sličan sadržaj koji ste poslali na uslugu, kao i izdavanje istog..
Vi izričito izuzimate 4SC od svake odgovornosti za suzbijanje ili nespremanje ili slanje Sadržaja i ostalih komunikacija kod uporabe usluge. Nadalje, 4SC zadržava pravo uspostave limita u bilo kojem trenutku na korištenje i pohranu podataka bez prethodnog upozorenja.


KANALI KOMUNIKACIJE

Razumijete i prihvaćate da komentari ili objave koje vi činite kroz usluge trećih strana poput, ali ne ograničeno na, društvene mreže, forumi, blogovi, chat sobe, nisu privatne ili povjerljive i mogu biti viđene i korištene od strane drugih Korisnika koji imaju pristup Usluzi, te iz tog razloga 4SC ne preuzima odgovornost za mišljenja ili objave drugih Korisnika, niti za koristi koje treće strane mogu imati od informacija iz podataka objavljenih od strane Vas na prethodno opisanim kanalima ili sličnome.


VIRTUALNE VALUTE I DOBRA

Korištenje Usluge od strane 4SC-a je besplatno za Korisnika, te je isključivo namijenjeno za zabavu. Ipak, Korisnik može steći virtualni novac kroz servise plaćanja ne bi li unaprijedili svoju igru, pristupili novim i/ili posebnim i/ili vremenski ograničenim sadržajima, produljiti razine i vrijeme igre ili u slučaju da usluga to podražava, slati virtualni novac prijateljima koji su također Korisnici. Korisnici Usluge ni u kojem slučaju ne smiju povlačiti novce u gotovini ili u bilo kojoj vrsti dobra ili nagrade sa stvarnom vrijednosti zarađenim zbog njihove sposobnosti ili uspjeha u pruženim uslugama.
Kupnja virtualnog novca je finalna i bez mogućnosti naknade za istu. Ne može biti prenesen ostalim Korisnicima ili razmijenjen osim ako to 4SC odluči. Nije dozvoljeno prodavati, kupovati ili razmjenjivati virtualni novac izvan Usluge. Prihvaćate i razumijete da sudjelovanje u takvim aktivnostima može dovesti do poništenja vašeg računa i suspenzije sa Usluge, ako i sudskih postupaka protiv vas.
Kupnja virtualnog novca podliježe lokalnoj jurisdikciji u kojoj se Korisnik nalazi i biti će provedena kroz točno određene autorizirane sustave plaćanje. 4SC zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju poništi zahtjev Korisnika za kupnjom virtualnog novca.
Kupnja virtualnog novca odraziti će se na stanje vašeg „Igračkog Računa“, kroz koji će biti preuzeto kada Usluga bude upotrijebljena. Korisnik prihvaća plaćanje naknada i troškova vezanih uz kupovinu, uključujući sve poreze proizišle iz iste. Sve transakcije proizišle iz kupovine su konačne.
Svaka vrsta incidenta vezanih uz sustave plaćanja biti će razriješeni pod uvjetima poslovanja opisanih od strane pružatelja usluge plaćanja. Svaka vrsta incidenta koja se odnosi na kupnju ili ispostavu računa mora biti prijavljena unutar maksimalnog vremenskog razdoblja od 90 kalendarskih dana počevši od trenutka završetka transakcije.
Maksimalno razdoblje u kojem se može poslati pritužba/potraživanje je 90 dana od dana kada je do događaja došlo. Svaka pritužba/potraživanje biti će riješeno i odgovoreno bez odgode od strane naše Korisničke Podrške pri primitku iste. Korisnik poduzima i odgovoran je za sve naknade od odbijenih plaćanja (chargeback, potraživanja, tarife, provizije, kazne itd.) prema 4SC. Razumijete da komunikacija od strane sustava plaćanja prema 4SC u vezi bilo koje vrste odbijenog plaćanja omogućava poništavanje vašeg Korisničkog računa i suspenziju usluge, kao i kompenzaciju proizišlu iz takvog događaja.


PRAVILA PONAŠANJA I KORIŠTENJA

Izjavljujete i garantirate na imate puno pravo i ovlaštenje korištenja Usluge i da ste vezani ovim Uvjetima. Prihvaćate da ćete djelovati u skladu sa svim zakonima, regulacijama, statutima i odredbama ovdje spomenutima.


MJERODAVNO ZAKONODAVSTVO I JURISDIKCIJA

Općenito, odnosi sa Korisnicima koji proizlaze iz stavaka usluge koju pruža 4SC podliježu zakonima i jurisdikciji Republike Malte. Korisnici usluge svjesni su svega što je ovdje objašnjeno i dobrovoljno to prihvaćaju. Nigdje se ne iznosi da je Sadržaj primjeren ili dostupan u drugim lokacijama. Ukoliko koristite 4SC iz drugih lokacija, Vi ste odgovorni za bivanje u skladu sa bilo kojim primjenjivim lokalnim zakonima uključujući, bez ograničenja, svim izvoznim zakonima.
4SC zadržava pravo na ažuriranje, nadopunjavanje ili uklanjanje bilo kojih Uvjeta sadržanih na ovom Websiteu/aplikaciji ( koristiti jedno od ponuđenog ovisno o verziji na koju se tekst odnosi ), te na konfiguraciju ili prezentaciju istih, u bilo kojem trenutku bez prethodnog upozorenja, te ne preuzima nikakvu odgovornost za takvo djelovanje i biti će isključivo odluka donesena prema vlastitom nahođenju.
Sve promjene ili modifikacije biti će vezujuće istog trenutka kroz njihovu objavu na ovom Websiteu ili kroz obavijest Korisniku. Daljnje korištenje 4SC-a od strane Korisnika smatra se prihvaćanjem promjena ili modifikacija učinjenih na ovim Uvjetima.


JEZIK

Engleska verzija ovih uvjeta biti će mjerodavna i imati primat spram ostalih verzija ovog teksta u drugim jezicima koje 4SC može objaviti na ovoj stranici/aplikaciji ( koristiti jedno od ponuđenog ovisno o verziji na koju se tekst odnosi ).


KONTAKTIRANJE 4STARS CASINA

Ako želite, možete kontaktirati 4SC u bilo kojem trenutku, ako imate bilo kakvih pitanja ili sumnji ili vam je potrebna pomoć. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi naših Uvjeta Poslovanja ili neku drugu vrstu upita, slobodno nam se obratite putem sljedeće e-mail adrese: 4stars@eagle-gaming.com


STRANICE TREĆIH STRANA

4SC može sadržavati poveznice na stranice trećih strana koje nisu u vlasništvu niti pod upravom 4SC. 4SC nema nikakvu kontrolu nad, niti preuzima odgovornost za sadržaj, uvjete privatnosti ili praksu na stranicama trećih strana. Također, 4SC ne može i neće cenzurirati ili mijenjati sadržaj stranice treće strane. Koristeći 4SC, Vi izričito odustajete od smatranja 4SC odgovornim za bilo kakve obveze koje mogu nastati korištenjem stranica trećih strana.


OPĆE DOZVOLE I OGRANIČENJA

4SC ovim putem daje vam dozvolu da pristupate i koristite 4SC na način naveden ovdje, uz uvjet da:

 • A. Pristajete ne mijenjati ili modificirati bilo koji dio 4SC-a, osim na način koji je dozvoljen ovdje.
 • B. Pristajete ne pristupati 4SC Sadržaju kroz bilo koju tehnologiju ili način osim kroz autoriziranu stranicu i/ili aplikaciju određenu od strane 4SC ili drugih izričito autoriziranih načina koje 4SC može postaviti u pisanom obliku.
 • C. Pristajete ne koristiti 4SC za bilo kakvu komercijalnu uporabu bez prethodne pismene autorizacije od strane 4SC. Zabranjene komercijalne uporabe uključuju bilo koju od dalje navedenih akcija poduzetih bez prethodnog izričitog pismenog pristanka 4SC-a:
  • o Prodaja pristupa na 4SC ili na povezane usluge na drugoj stranici;
  • o Korištenje 4SC ili povezanih usluga gdje je primarni razlog stjecanje oglašivačkog ili pretplatničkog prihoda;
  • o Prodaje oglasa, na 4SC stranici ili stranicama trećih strana, ciljanih na Sadržaj specifičnog 4SC Sadržaja; i
  • o Bilo kakva uporaba 4SC-a ili vezanih usluga koje 4SC smatra, prema vlastitom nahođenju, koriste 4SC Sadržaj sa učinkom da se natječe ili istisne tržište 4SC-a ili 4SC Sadržaj.
 • D. Zabranjene komercijalne upotrebe ne uključuju one upotrebe koje 4SC izričito dozvoli pismenim putem.
 • E. U slučaju gdje je izričito dozvoljeno od strane 4SC, ako Vi koristite bilo kakav 4SC Sadržaj na nekoj drugoj stranici, morate uključiti uočljiv tekst koji povezuje nazad na 4SC na stranicama na kojima se koristi 4SC Sadržaj. U takvim slučajevima ne smijete modificirati, graditi na ili blokirati bilo koji dio korištenog 4SC Sadržaja.
 • F. Pristajete na koristiti ili pokretati bilo kakav automatizirani sustav, uključujući bez ograničenja, „robote“, „spidere“ ili „offline readere“ koji pristupaju na 4SC na bilo koji način. Ne uključujući prethodno, 4SC daje operatorima javnih pretraživača dozvolu da koriste spidere kako bi kopirali materijale sa stranice radi isključive namjene i samo onoliko koliko je potrebno za stvaranje javno dostupnih indexa pretraživanja materijala, ali ne cacheva ili arhiva ili sličnih materijala. 4SC zadržava pravo opozvati takve dozvole bilo općenito ili u određenim slučajevima.
 • G. Pristajete da nećete sakupljati bilo kakve prepoznatljive osobne podatke, uključujući nazive računa, od 4SC, niti koristiti komunikacijski sustav pružan od strane 4SC (npr. komentari, dopisivanje, itd.) za bilo kakve komercijalne potrebe.
 • H. U svim ostalim slučajevima pridržavat ćete se uvjete koji su sadržani ovdje, te svim primjenjivim lokalnim, nacionalnim i internacionalnim zakonima i regulativama.
 • I. 4SC zadržava pravo da ukine bilo koji aspekt 4SC-a u bilo kojem trenutku.
DODATNA KORISNIČKA OGRANIČENJA

Uz već gore navedena opća ograničenja, naredna ograničenja i uvjeti primjenjuju se specifično na vaše korištenje Sadržaja na 4SC.

 • A. Sadržaj na 4SC, uključujući bez ograničenja, igre, tekst, software, skripte, grafike, slike, zvukovi, glazba, video, interaktivna svojstva i slično i trgovačke marke, uslužne marke i logoi koji su ovdje sadržani u vlasništvu su ili licencirani 4SC ili jednom od njegovih poslovnih partnera, podliježu zakonima o zaštiti autorskih prava i drugim zakonima koji reguliraju intelektualno pravo. Sadržaj na 4SC omogućen Vam je za vašu informaciju i osobno korištenje i ne smije se preuzimati, kopirati, reproducirati, distribuirati, slati, odašiljati, prikazivati, prodavati, licencirati ili na drugi način iskorištavati za bilo koju drugu svrhu, osim ako nije ovdje navedeno. 4SC zadržava sva prava koja nisu izričito dana u i 4SC-u i Sadržaju.
 • B. Do one mjere u kojoj su komentari dozvoljeni, takvi komentari su dostupni Vama za vašu informaciju i osobnu upotrebu isključivo na način kako je namijenjeno kroz normalnu funkcionalnost 4SC-a. Komentari korisnika dostupni su „takvi kakvi jesu“ i ne smiju biti korišteni, kopirani, reproducirani, distribuirani, slani, odašiljani, prikazani, prodani, preuzeti ili na bilo koji drugi način iskorišteni na bilo koji način koji nije namijenjen normalnom funkcionalnošću 4SC-a ili na neki drugi način zabranjen ovdje.
 • C. Dozvoljeno vam je pristupati 4SC Sadržaju i ostalom Sadržaju samo način kako je ovdje dozvoljeno. 4SC zadržava sva prava koja nisu ovdje izričito dana u i spram 4SC Sadržaja i 4SC stranice i aplikacije.
 • D. Pristajete da nećete koristiti, kopirati ili distribuirati bilo koji dio Sadržaja osim kako je ovdje izričito dozvoljeno, uključujući bilo kakvo korištenje, kopiranje ili distribucija materijala trećih strana dobivenih kroz 4SC za bilo kakve komercijalne poslove.
 • E. Pristajete da nećete zaobilaziti, gasiti ili na bilo koji drugi način utjecati na sigurnosne značajke 4SC ili značajke koje sprečavaju ili ograničavaju korištenje ili kopiranje bilo kojeg dijela Sadržaja ili održavaju ograničenja kada je u pitanju korištenje 4SC-a ili Sadržaja navedenog ovdje.
 • F. Razumijete da pri korištenju 4SC, možete biti izloženi Sadržaju iz različitih izvora i da 4SC nije odgovoran za preciznost, korisnost, sigurnost ili prava intelektualnog vlasništva sadržaja trećih strana. Nadalje razumijete i prihvaćate da Vi možete biti izloženi Sadržaju trećih strana koji je neprecizan, uvredljiv, nepristojan ili primjedben i pristajete na to da se odričete i ovime uistinu odričete bilo kakvih pravnih ili imovinskih prava ili lijekova koje imate ili biste mogli imati prema 4SC kada je to u pitanju i pristajete ne smatrati 4SC, njegove vlasnike/upravu, affiliate i/ili licencore odgovorne u svakom smislu koje zakon dozvoljava u odnosu na sve stvari koje proizlaze iz korištenje stranice.
NADGLEDANJE STRANICE

4SC može nadgledati ili provjeravati bilo koje područje na 4SC gdje Korisnici šalju Sadržaj, prenose ili objavljuju Sadržaj ili komuniciraju među sobom ili slično. Međutim, 4SC ne nadgleda ili provjerava svaku objavu ili komunikaciju i 4SC se odriče bilo kakve odgovornosti vezane uz Sadržaj takvih objava i komunikacija, bilo da proizlazi iz zakona o zaštiti autorskih prava, trgovačkim markama, kleveti, privatnosti, javnom redu ili na bilo koji drugi način.
Makar 4SC može nadgledati Sadržaj komunikacije s vremena na vrijeme, 4SC ne podržava, potiče, provjerava ili se nužno slaže sa takvim komentarima, mišljenjima ili objavljenim izjavama. Svaka informacija i sav materijal objavljen online je isključivo mišljenje, stav i odgovornost onoga tko takve izjave objavljuje i ne predstavljaju nužno stavove 4SC. 4SC, prema vlastitom nahođenju zadržava pravo prekinuti ovu uslugu općenito ili određenom korisniku u bilo kojem trenutku.
4SC može dati na uvid bilo kakve bilješke, elektronsku komunikaciju, informacije, materijale ili drugi Sadržaj bilo koje vrste (i) ako 4SC smatra u dobroj vjeri da zakon ili zakonski proces to zahtijeva; (ii) ako je takvo odavanje nužno ili prikladno zbog rada 4SC; ili (iii) da zaštiti svoje prava i vlasništvo ili prava i vlasništvo naših Korisnika i poslovnih partnera.


INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sva prava intelektualnog vlasništva Usluge su ekskluzivno vlasništvo 4SC-a, te 4SC ima ekskluzivno pravo na upravljanje istih. Slijedom toga zabranjeno je reproducirati, distribuirati, javno komunicirati ili mijenjati ih u cijelosti ili dijelom bez prethodne eksplicitne dozvole 4SC. Također, svi znakovi, trgovačke marke, poslovna imena ili znakovi bilo koje vrste sadržani u Usluzi zaštićeni su zakonom.
Sva autorska prava, trgovački nazivi, patenti i ostalo intelektualno i industrijsko vlasništvo koje se odnosi na materijal ili Sadržaj uključujući software, podatke, aplikacije, informacije, tekst, fotografije, glazba, zvukovi, video, grafovi, logoi, simboli, umjetnički rad i sav ostali tip materijala ili slika vlasništvo su 4SC ili mu je dodijeljena licenca kroz dodjelu prava na korištenje intelektualnog vlasništva radi korištenja kao dio Usluge. Korištenje takvih elemenata ili prava bez prethodnog eksplicitnog pristanka u pisanom obliku vlasnika nije dozvoljeno. Sva prava su zadržana.


TRGOVAČKE MARKE

Sve trgovačke marke, marke usluge, naslovi, imena domena, logo i imena tvrtke (kolektivno „Trgovačke marke“) u upotrebi na 4SC su trgovačke marke, registrirane trgovačke marke, marke usluge, logo, nazivi tvrtke u vlasništvu ili na drugi način pod upravom 4SC ili njegovih suradnika ili licensora. U zemljama gdje bilo koja od 4SC trgovačkih marki, uslužnih marki, imena domena, logo i imena tvrtke nisu registrirani, 4SC potražuje ostala prava vezana uz neregistrirane trgovačke marke, uslužne marke, imena domena, logo i nazive tvrtki. Ostala imena proizvoda ili tvrtki u upotrebi na 4SC mogu biti trgovačke marke u vlasništvu tvrtki na koje se odnose.
4SC ne daje Vama bilo kakva prava pod ijednom trgovačkom markom, te Vi pristajete da Vi ne smijete koristiti bilo koju trgovačku marku bez dozvole od strane vlasnika takovih Ostalih Trgovačkih marki.


OSTALA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sva prava, potraživanja i zabilježbe na i spram Sadržaja, uključujući bez ograničenja grafički prikaz i raspored 4SC i Sadržaja, te svo intelektualno vlasništvo sadržani u istome, vlasništvo su 4SC ili njegovih licensora, dobavljača ili affiliatea.
Bez ograničavanja gore spomenutog, a spram podatkovnih baza „Databaza“ korištenih za pohranjivanje Sadržaja, Vi pristajete i prihvaćate da: Sadržaj, Databaze i svi ostali podatci sadržani u istome ostaju vrijedno intelektualno vlasništvo ili licencirano 4SC-u i da nijedno vlasničko pravo se ovim putem ne prenosi na Vas kod korištenja takvih materijala ili u bilo kojem dijelu Sadržaju ovdje navedenom;

 • i. Nećete, direktno ili indirektno, koristiti bilo koji dio Sadržaja, Databaza i svih drugih informacija sadržanih u istome za bilo koju svrhu osim vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu;
 • ii. Nećete, direktno ili indirektno, koristiti Sadržaj, Databaze i bilo koje druge informacije sadržane ovdje da biste se natjecali sa 4SC bilo direktno ili indirektno.
 • iii. Nećete, direktno ili indirektno, koristiti Sadržaj, Databaze i bilo koje druge informacije sadržane ovdje da biste stvorili neovisne podatkovne arhive ili na drugi način gomilali statističke informacije koje se nalaze u spomenutom ili proizlaze iz njega.
 • iv. Nećete, direktno ili indirektno koristiti Sadržaj , Databaze ili bilo koje druge informacije sadržane ovdje na način koji krši bilo koje primjenjive zakone, regulative ili na bilo koji drugi način zloporabiti Sadržaj, Databaze i sve ostale informacije sadržane ovdje, te iz kojih proizlazi ozbiljna nepopravljiva šteta 4SC-u, te da u takvom slučaju novčane kompenzacije neće nužno biti dovoljna kompenzacija 4SC-u; posljedično, u slučaju zloporabe 4SC imati će pravo izhodovati nalog uz već spomenute ostale zakonske i financijske lijekove na koje 4SC ima pravo.

Također, prihvaćate da Sadržaj, Databaze i sve ostale informacije sadržane ovdje su zaštićene zakonom, uključujući ali ne ograničeno na zakonima Sjedinjenih Država i međunarodnih zakona o zaštiti autorskog prava i prava trgovačkih marki, kao i ostalih državnih, federalnih i međunarodnih zakona i regulativa uključujući zakone o obveznim odnosima i zakone koji se odnose na privatnost i objavu podataka.


IZJAVA O PROVEDBI

4SC energično provodi zaštitu svojeg intelektualnog vlasništva u punoj mjeri dozvoljenoj zakonom. U skladu s tim, 4SC može procesuirati bilo kakvu neautoriziranu uporabu ili reprodukciju bilo kojeg dijela Sadržaja, Databaze i bilo kakvih informacija sadržanih ovdje koji krše zaštite dane od strane međunarodnih zakona o autorskom pravo i zakona Sjedinjenih Država, te međunarodnih zakona i regulativa uključujući zakone koji se odnose na ugovore, privatnost i objavu podataka.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

4SC I SADRŽAJ MOŽE UKLJUČIVATI TEHINIČKE NETOČNOSTI I/ILI TIPOGRAFSKE GREŠKE. 4SC MOŽE VRŠITI PROMJENE ILI POBOLJŠANJA U BILO KOJEM TRENUTKU BEZ UPOZORENJA. 4SC I SADRŽAJ NUDE SE „TAKVI KAKVI JESU“ I BEZ JAMSTAVA ILI BILO KAKVIH UVJETA BILO IZJAVLJENIH ILI IMPLICIRANIH. 4SC SE ODRIČE, KOLIKO GOD MAKSIMALNO DOZVOLJAVA PRIMJENJIVO ZAKONODAVSTVO, SVA JAMSTVA I UVJETI IZNESENI ILI IMPLICIRANA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVA O PRODAJI, FUNKCIONALNOST KADA JE U PITANJU ODREĐENI DIO USLUGE, NASLOVI I SVA JAMSTVA KOJA SE TIĆU DOSTUPNOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI, KOMPLETNOSTI, AŽURNOSTI, KVALITETE, PERFORMANSI ILI PRIKLADNOSTI OVE STRANICE, SADRŽAJA ILI BILO KAKVIH PROIZVODA, USLUGA ILI REZULTATA OSTVARENIH NA ILI KROZ 4SC.
4SC NE PREDSTAVLJA NITI JAMČI DOSTUPNOST STRANICE, DA ĆE 4SC ILI VAŠE KORIŠTENJE 4SC BITI BEZ PREKIDA I SLOBODNO OD GREŠAKA, DA ĆE DEFEKTI BITI ISPRAVLJNI ILI DA 4SC ILI SERVER KOJI OMOGUĆAVA USLUGU BITI BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. 4SC NE JAMČI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN PREDSTAVLJA KADA JE U PITANJU KORIŠTENJE ILI REZULTAT KORIŠTENJA 4SC I/ILI SADRŽAJA U VEZI SA NJIHOVOM TOČNOSTI, PRECIZNOSTI, POUZDANOSTI, PRIMJENJIVOSTI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN. VI (A NE 4SC) PREUZIMATE SVEUKUPAN TROŠAK SVIH POTREBNIH SERVISA, POPRAVAKA ILI ISPRAVAKA. GORE NAVEDENA EKSKLUZIJA NE VRIJEDI ZA VAS, DO ONE MJERE DA PRIMJENJIVI ZAKONI NE MOGU DOZVOLITI NEODRICANJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA. DODATNO, PRISTAJETE DA KORISTITE 4SC I SADRŽAJ NA VLASTITI RIZIK.


OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

4SC NEĆE SE SMATRATI ODGOVORNIM ZA BILO KAKVU ŠTETU ILI OZLJEDE NASTALE VAŠIM KORIŠTENJEM 4SC I SADRŽAJA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIĆENO NA, BILO KAKVE KVAROVE, GREŠKE, OMISIJE, PREKIDE, DEFEKTE, ODGODE U RADU PRIJENOSA, RAČUNALNE VIRUSE ILI KVAROVE U KODU. 4SC NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU ILI OZLJEDE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIĆENO NA, INDIREKTNO, SLUČAJNO, POSEBNO, POSLJEDIČNO NASTALO OŠTEČENJE (UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IZGUBLJENE PROFITE I ŠTETE KOJE REZULTIRAJU NEMOGUĆNOŠĆU KORIPTENJA, ILI ODGODOM KORIŠTENJA) KOJE PROIZLAZI IZ KORIŠTENJA, NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA ILI OVISNOSTI O 4SC I SADRŽAJA ILI BILO KOJIH DRUGIH PROIZVODA ILI USLUGA DOBIVENIH NA ILI KROZ 4SC, ČAK I AKO JE U PITANJU NEMAR 4SC ILI PREDSTAVNIKA 4SC, TE JE 4SC ILI PREDSTAVNIK 4SC OBAVIJEŠTEN O TOME. GORE NAVEDENA OGRANIČENJA NE ODNOSE SE NA VAS DO MJERE DA VAM PRIMJENJIV ZAKON NE MOŽE OMOGUĆITI OGRANIČAVANJE ILI EKSKLUZIJU OD ODGOVORNOSTI ZA TAKVE VRSTE ŠTETE. 4SC-OVA SVEUKUPNA ODGOVORNOST PREMA VAMA VEZANA UZ GUBITKE, ŠTETE NEĆE BITI VEĆA OD IZNOSA PLAĆENOG 4SC-U, AKO TAKVOG PLAĆANA POSTOJI DA BISTE PRISTUPILI 4SC-U.


NAKNADA ŠTETE

PRISTAJETE NADOKNADITI ŠTETU , SMATRATI 4SC NEDUŽNIM, SMATRATI NEDUŽNIMA RUKOVODITELJE, ZAPOSLENIKE, AGENTE, PRUŽATELJE USLUGE, KUPCE I DOBAVLJAČE SPRAM BILO KAKVIH POTRAŽIVANJA, POSTUPAKA, ŠTETA, OZLJEDA, OBVEZA, GUBITAKA, TROŠKOVA (UKLJUČUJUĆI RAZUMNE ODVJETNIČKE TROŠKOVE I TROŠKOVE PARNIČENJA), KOJA SE ODNOSE NA ILI PROIZLAZE IZ:

 • i. VAŠEG KORIŠTENJA 4SC ILI BILO KOJEG DIJELA SADRŽAJA ILI BILO KOJIH PROIZVODA ILI USLUGA DOBIVENIH NA ILI KROZ 4SC;
 • ii. BILO KAKVIH DOGOVORA KOJE NAPRAVITE NA OSNOVI SADRŽAJA DOBIVNEOG OD ILI KROZ 4SC;
 • iii. VAŠEG KRŠENJA BILO KOJIH UVJETA OVDJE NAVEDENIH; I
 • iv. BILO KAKVE AKTIVNOSTI VEZANE UZ VAŠ 4SC RAČUN (UKLJUČUJUĆI KRŠENJE PRAVA TREĆIH STRANA, POSEBNO NJIHOVIH MEĐUNARODNIH PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA ILI NEMARNOG PONAŠANJA) OD STRANE VAS ILI BILO KOJE DURGE OSOBE KOJA KORISTI VAŠ RAČUN.
ODRJEŠENJE ZBOG VIŠE SILE

Odrješujete i Oslobađate 4SC i naše suradnike od bilo kakvih potraživanja zbog štete nastale kao rezultat događaja nad kojima mi ili oni nemamo nikakve direktne kontrole uključujući ali ne ograničeno na, kvar elektroničke ili mehaničke opreme ili komunikacijskih veza, telefona ili drugih komunikacijskih problema, računalnih virusa ili drugih vrsta štetnog koda ili podataka, neautoriziranog pristupa, krađom, grešaka operatera, iznimnog vremena, potresa, prirodnih katastrofa, štrajkova ili drugih problema vezanih uz rad, ratovi ili ograničenja od strane vlasti.


TRAJANJE I RASKID

4SC zadržava pravo, da u bilo kojem trenutku i zbog bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti (i) zabrani vam pristup 4SC i bilo kojem dijelu Sadržaja ili (ii) promjeni, ukloni ili obustavi bilo koji dio Sadržaja ili usluge dostupne na ili kroz 4SC.


OBAVIJESTI

Svaka obavijest ili drugi dokumenti ili komunikacije koji su potrebni ili dozvoljeni ovdje biti će Vam slani na e-mail adresu koju ste nam dali prilikom Vaše registracije na 4SC. Takve obavijesti smatrati će se dostavljenim Vama narednog radnog dana od dana kada je e-mail poslan.
Ukoliko odlučite slati ili primati e-mail komunikacije bilo koje vrste prema ili od 4SC, jamčite da vaša e-mail usluga ima nužne i zadovoljavajuće sigurnosne sustave potrebne za prevenciju neautoriziranog pristupa dolaznim i odlaznim e-mail komunikacijama.


ODRICANJE

Odgoda ili ne korištenje prava 4SC-a pri vašem nepridržavanju bilo kojeg od ovdje navedenih uvjeta neće se smatrati odricanjem istih. Svako odricanje od prava od strane 4SC u vezi bilo koje odredbe i stavka ovih uvjeta neće se smatrati trajnim odricanjem od prava korištenja tih istih u bilo kojoj budućoj situaciji gdje je prekršen neki od stavaka ili odredbi ovih uvjeta.


ODVOJIVOST

Ukoliko bilo koji od uvjeta ovdje spomenutih bude smatran nevažećim ili neprovedivim od strane mjerodavne jurisdikcije, ostali dijelovi uvjeta smatrati će se i dalje valjanima, provedivima i na snazi.


NEOVISNI IZVOĐAČI

4SC je neovisni izvođač; ništa u ovom sporazumu neće se smatrati da stvara partnerstvo, joint venture ili agenciju između Vas i 4SC.


DALJNJA UPORABA PRIHVAČANJEM UVJETA

4SC zadržava pravo, uz vlastito nahođenje, na promjenu ili bilo koju drugu vrstu modifikacije ovih Uvjeta poslovanja i Zakonskih obavijesti s vremena na vrijeme. Nakon što bilo kakva takva promjena stupi na snagu, 4SC će smatrati vaše daljnje korištenje 4SC ili bilo kojeg dijela Sadržaja prihvaćanjem sporazuma i svih nastalih promjena. Prihvaćate da je vaša dužnost pročitati ove Uvjete poslovanja i sve druge pravne obavijesti prije korištenja, pristupanja ili pretraživanja stranice 4SC.


SVEUKUPNI SPORAZUM

Ovo sačinjava cjelokupni sporazum između Vas i 4SC u odnosu na vaše korištenje 4SC i Sadržaja, te nadilazi sve prijašnje sporazume i dogovore između Vas i 4SC, bilo pismeni ili usmeni. Prihvaćate da, kod pružanja pristupa Vama i vašem korištenju 4SC i Sadržaja, 4SC se pouzda na vaše prihvaćanje ovog sporazuma.